Sihanoukville đến bãi biển thay thế

 

Nếu bạn không ở trên một trong hai Koh Touch (bãi biển du lịch chính trên Koh Rong) hoặc trên Vịnh Saracen (bãi tắm du lịch chính trên Koh Rong Samloem), các nguồn sau có thể được trợ giúp:

Đi đến Sok San Village trên Koh Rong

Đi đến Long Set Beach trên Koh Rong

Đến Daem Thkov Village trên Koh Rong

Đi đến vịnh M'Pai trên Koh Rong Samloem

Đi đến Sunset Beach trên Koh Rong Samloem

Đi đến Bãi biển Lazy trên Koh Rong Samloem

Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đây, hãy thử tìm kiếm khách sạn của bạn:

Tìm kiếm tất cả khách sạn

Xin lưu ý: 1.5 - 2.5 giờ 'Chạy chậm' đôi khi dừng lại ở các bãi biển khác - Các dịch vụ này không chạy chuyên nghiệp và không được khuyến khích.